Cargando ...
Se ha producido un error al cargar el contenido.
 • Atrás
 • Sobre el grupo

 • Unirte al grupo
Sin actividad durante los últimos 7 días

Descripción del grupo

CAL ORGANITZACIO: Mentre hagi patrons i assalariats és inevitable que els primers intentin aprofitar-se del desconeixement dels segons per estalviar-se plusos, dret d'hores per a estudi, permisos, despeses en seguretat... L'ideal seria que tots/es ls treballadors/es estiguéssim organitzats/des i que a més coneguéssim els drets que ens reconeixen les lleis i normes del marc català de relacions laborals on vivim, però la realitat és que això de conèixer les lleis se'ns fa molt complicat, la qual cosa ens crea indefensió, però per altra part la majoria anem "de confiats" i passem de sindicar-nos fins que rebem la clatellada.

CAL COMUNICACIO: Es molt habitual dir: "quan tingui algun problema ja em buscaré algun advocat", però sovint molts no tenim ni idea de quins són els nostres drets més bàsics i quan tenim algun dubte augmenta la comunicació informal (preguntar als companys que saben tan poc com nosaltres). Cal ser conscients d'això i ADMETRE que la CONVERSA INFORMAL és POSITIVA com a PRIMER NIVELL de CONSCIENCIACIO i el nostre grup solament vol ampliar-la a l'internet. Aquest és un grup de conversa informal sobre temes sindicals (preferentment a nivell de preguntes i respostes; com més gent hi estigui apuntada més i millors respostes) però tampoc no cal ser expert, n'hi ha prou amb tenir interès, o ganes de cercar una informació, i voluntat d'ajudar als altres aplicant-hi el sentit comú.

COM ENS COMUNIQUEM: Caldrà ser especialment sensible a la situació, de les persones recent arribades, d'indefensió per mancances legals, socials o lingüístiques. En aquest grup s'admeten tots els idiomes romànics a més de l'interlingua i l'anglès (perquè als newsgroups catalans, a diferència d'altres, som gent tolerant i a més tenim la sort de que el caràcter central, en la romanística, del nostre idioma ens permet comprendre la resta de llengües llatines).

Información del grupo

 • 231
 • Sindicatos
 • 11 nov 2003
 • Español

Configuración del grupo

 • Este grupo es público.
 • No se permite adjuntar archivos.
 • Los miembros no pueden ocultar su dirección de correo.
 • Aparece en el directorio de Yahoo Grupos.
 • La pertenencia no requiere aprobación.
 • Los mensajes de los miembros nuevos requieren aprobación.
 • Todos los miembros pueden publicar mensajes.

Direcciones de correo del grupo

Historial de mensajes