Cargando ...
Se ha producido un error al cargar el contenido.

Nek "Eroski", nek "Mogambo"

Expandir mensajes
 • qualevistandas
  Me jus memorabas la nomo dil LIA-sistemo dal amiko Aleshandre Shavier Kasanova Domingo, oltquan me obliviabis. Nek Eroski , nek Mogambo , nomi quin me uzabis
  Mensaje 1 de 19 , 14 sep

   Me jus memorabas la nomo dil LIA-sistemo dal amiko Aleshandre Shavier Kasanova Domingo, oltquan me obliviabis. Nek "Eroski", nek "Mogambo", nomi quin me uzabis por proximeskar al vera nomo. Yen la nomo: Ikuso. 


    (Partaka)

  • r0st0
   Ikuso es un lingua da un perfekcioniste, un hiperskematik proyekte. Per se it es interne logikoza. It es chagreno, ke Alexandre ha abandona su aktivitate in
   Mensaje 2 de 19 , 14 sep
    Ikuso es un lingua da un perfekcioniste, un hiperskematik proyekte. Per se it es interne logikoza. It es chagreno, ke Alexandre ha abandona su aktivitate in interlinguistika.

    Rosto.
   • gabriel_svoboda
    Ka deskripto di Ikuso esas trovebla ulaloke? Esus interesiva konocar tala linguo hiperskemisma. Kordiale Gabriel Svoboda
    Mensaje 3 de 19 , 15 sep
     Ka deskripto di Ikuso esas trovebla ulaloke? Esus interesiva konocar tala linguo hiperskemisma.

     Kordiale
     Gabriel Svoboda
    • r0st0
     Hola, Gabriel! Li texte autopresentasiono didakta de la ikuso.txt
     Mensaje 4 de 19 , 15 sep
      Hola, Gabriel! Li texte "autopresentasiono didakta de la ikuso.txt" es in "Archivos" del grupe posta_Mundi.
      Tel texte es sat longa, 56 kb, segun gusto de Alexandre, kel odia eser lakonik.
      Plu kurta, e versimile plu temporan, versione del deskripto es in mesaje de posta_Mundi #13:

      Ikuso faktim es un reforma de lingua Adjuvilo (da Claudius Colas, de yare 1910). Kande Alexandre skribe in Ikuso "kuesta uorko esan una uorko kolektiva, resultato de la tasko fa multas parolantos de ikuso" - isto versimile es relatanta a Adjuvilo, pro ke Ikuso ipsa in ver apene eseva uzata da al-qui plus ultra Alexandre ipsa. Alexandre anke ha skribe deskripcione de Adjuvilo, in Adjuvilo, trovebla hike:
      Adjuvilo eseva kelke populara (inter kelka homes :) in frua tempo de posta_Mundi, 

      Un texte in Ikuso, da Alexandre, es trovebla in jurnal POSTA MUNDI, #5, texte "la egoismo esan bona".

      Rosto.

      P.S. Pri "hiperskematisme", isto eseva mei propra klasifikacione :) Ma, serioze, yo pensa, ke Ikuso es tala.
      ---En posta_Mundi@yahoogroups.com, <svoboda.gabriel@...>ha skribe:

      Ka deskripto di Ikuso esas trovebla ulaloke? Esus interesiva konocar tala linguo hiperskemisma.

      Kordiale
      Gabriel Svoboda

       
     • Alexandre Xavier Casanova Domingo
      salutos, pu isula rosto. mio nunkua abandonin mia aktiveso en interlinguistiko; mejoramente dicato, en planlinguistiko. eksistan interlinguistiko sur linguos
      Mensaje 5 de 19 , 16 sep
       Re: Ikuso
              salutos, pu isula rosto.
              mio nunkua abandonin mia aktiveso en interlinguistiko; mejoramente dicato, en planlinguistiko. eksistan interlinguistiko sur linguos sel teritorias.
              faktamente, menan mio preparan, via la ido, pe una kateno de mesajos tien kritikasiono literatura sur la kitabo fa tesula Partaka (inoltre via la ido) tesa La Evangelio segun Partakael. ei mio pe kuesas mesajos, evidentamente, sendon ta kuesta mesma listo (inter altras listos). mio admiran pe tesula Partaka ei pe sua kitabo, sua nova evanjelio.
              tuo konprenen ke mio non posiblan ni devun dedikar mia eksisteso ba la sendasiono de mesajos internetas. konkretamente, mio pensan ke la ikuso, la ido ei altras linguos praktikas similas, estan para obtenar la feliceso, ultra las parolos. faktamente, mio inoltre kontinuan eskribundo ana kitabo, via la ido, pri la autentika feliceso, tesa Tua feliceso esas grava afero.
              esan evidenta mia xanjo de fokuso dentro la planlinguistiko: desde las aspektos formas ei desegnas juska las aspektos direktamente komunikativas, praktikas, sur aferos realas. las parolantos de ikuso, mio sel una parolanto inter las altras parolantos de ikuso, perfekton la linguo precisamente usundo la linguo. mia kontribuasiono optima pro la ikuso... esan redaktar uorkos, libros ei mesajos (eskribatas ou parolatas) sur grandas aferos non linguistikas. kuesto esan: filosofar via la ikuso, ma non sur la ikuso mesma ni sur las linguos helpantas planatas internacionas, sino sur solucionar las problemos kualas blokan pe la konprenasiono de la vero espirita. inoltre via la ido, via la esperanto, via la intalo, via la universalgloto, ecetera.
              se tuo desiran mejorar teknikamente la ikuso, mu pe kueso tuo fagen!
              amikamente, fa isula alexandro xaviero kasanovo domingo, imeilo trigrupo @ yahoo . es (trigrupo arobo yahoo punto es).

              ----- mesajo orijina -----

              Ikuso es un lingua da un perfekcioniste, un hiperskematik proyekte. Per se it es interne logikoza. It es chagreno, ke Alexandre ha abandona su aktivitate in interlinguistika.
              Rosto.
      • r0st0
       Es agreabla lernar, ke tu es viventa, pu tesula Alexandro. Noi ankor have tempe por serchar felicese, e mem por ganar it! Yo ankor no ha lekta li verko da
       Mensaje 6 de 19 , 16 sep
        Es agreabla lernar, ke tu es viventa, pu tesula Alexandro. Noi ankor have tempe por serchar felicese, e mem por ganar it!
        Yo ankor no ha lekta li verko da tesula Partaka, ta tesa Evangelio komplete, ma nur parte de it. Forsan kande yo lektara tei kritika, tesula Alexandre, yo esera plu interesata e lektara li kitabo komplete.
        Koncernu Ikuso, to eseva tesulas Gabriel e Partaka, qui eseva interesata pri it. E tesula yo es tro inklinanta a kaose e anarkia, ve, por uzar tala regularoza lingua quala Ikuso. Yo nur priza lektar Alexandre per Ikuso. :)

        Rosto.


        ---En posta_Mundi@yahoogroups.com, <trigrupo@...> skribe:

        Re: Ikuso
               salutos, pu isula rosto.
               mio nunkua abandonin mia aktiveso en interlinguistiko; mejoramente dicato, en planlinguistiko. eksistan interlinguistiko sur linguos sel teritorias.
               faktamente, menan mio preparan, via la ido, pe una kateno de mesajos tien kritikasiono literatura sur la kitabo fa tesula Partaka (inoltre via la ido) tesa La Evangelio segun Partakael. ei mio pe kuesas mesajos, evidentamente, sendon ta kuesta mesma listo (inter altras listos). mio admiran pe tesula Partaka ei pe sua kitabo, sua nova evanjelio.
               tuo konprenen ke mio non posiblan ni devun dedikar mia eksisteso ba la sendasiono de mesajos internetas. konkretamente, mio pensan ke la ikuso, la ido ei altras linguos praktikas similas, estan para obtenar la feliceso, ultra las parolos. faktamente, mio inoltre kontinuan eskribundo ana kitabo, via la ido, pri la autentika feliceso, tesa Tua feliceso esas grava afero.
               esan evidenta mia xanjo de fokuso dentro la planlinguistiko: desde las aspektos formas ei desegnas juska las aspektos direktamente komunikativas, praktikas, sur aferos realas. las parolantos de ikuso, mio sel una parolanto inter las altras parolantos de ikuso, perfekton la linguo precisamente usundo la linguo. mia kontribuasiono optima pro la ikuso... esan redaktar uorkos, libros ei mesajos (eskribatas ou parolatas) sur grandas aferos non linguistikas. kuesto esan: filosofar via la ikuso, ma non sur la ikuso mesma ni sur las linguos helpantas planatas internacionas, sino sur solucionar las problemos kualas blokan pe la konprenasiono de la vero espirita. inoltre via la ido, via la esperanto, via la intalo, via la universalgloto, ecetera.
               se tuo desiran mejorar teknikamente la ikuso, mu pe kueso tuo fagen!
               amikamente, fa isula alexandro xaviero kasanovo domingo, imeilo trigrupo @ yahoo . es (trigrupo arobo yahoo punto es).

               
       • Alexandre Xavier Casanova Domingo
        , .
        Mensaje 7 de 19 , 17 sep
         Re: Ikuso
                <37><1><23><41><39><29><37> <27><29><43><1><25><9><27><39><9>, <31><41> <17><37><41><23><1> <35><29><37><39><29>.
                <23><1> <21><29><25><41><27><17><21><1><37><17><29><27><29> <43><17><1> <23><1> <21><1><29><37><29> <9><17> <23><1> <1><27><1><35><21><9><37><29> <9><37><1><27> <27><29><27><31><29><37><17><3><23><1>. <9><37><1><27> <43><9><35><29> <21><9>, <15><17><37><39><29><35><17><1><25><9><27><39><9>, <23><1> <17><21><41><37><29> <9><37><1><27> <41><27><1> <11><29><35><25><29> <7><9> <9><41><35><29><31><1><27><39><29>, <9><17> <23><1> <9><41><35><29><31><1><27><39><29> <11><1> <39><9><37><41><23><1> <8><17><9><13><29> <26><1><35><1><27><17> (<17><37><41><23><1> <7><49><9><13><29> <25><1><35><1><27><17><29>) <9><37><1><27>, <1><31><1><35><1><27><39><1><25><9><27><39><9>, <21><1><29><37><29> <9><17> <1><27><1><35><21><9><37><29> <23><17><27><13><41><17><37><39><17><21><1>. <25><1>, <9><37><21><9> <35><9><1><23><1><25><9><27><39><9> <41><17>? <25><41> <27><29><27>, <37><9> <41><17>, <23><1><37> <1><35><39><17><13><29><37> <9><17>  <21><17><39><1><3><29><37> <43><17><1> <23><1> <9><41><35><29><31><1><27><39><29> <11><1> <39><9><37><41><23><1> <8><17><9><13><29> <26><1><35><1><27><17> <9><37><41><27> <27><29><27><23><9><21><39><41><35><1><3><23><1><37>! <35><9><1><23><1><25><9><27><39><9>, <9><23><29> <11><1><13><17><27> <41><27><1> <37><17><37><39><9><25><1><37><17><29><27><29> <17><27><39><41><17><39><17><43><1> <7><9> <23><1> <19><1><35><13><29><27><29> <21><29><25><41><27><1> <19><1> <31><1><35><29><23><1><39><1> <17><27><39><9><35> <23><1><37> <3><41><35><29><21><35><1><39><29><37>, <21><29><25><9><35><5><1><27><39><29><37> <9><17> <9><37><39><41><7><1><27><39><29><37> <7><9> <17><37><1> <9><41><35><29><31><29>, <11><41><27><7><1><25><9><27><39><1><25><9><27><39><9> <7><9> <23><1> <35><9><19><17><29><27><29> <9><41><35><29><31><1> <17><27><39><9><13><35><1><39><1> <9><27> <23><1> <29><35><13><1><27><17><37><25><29> <31><29><23><17><39><17><21><9><27><29><25><17><21><1> <21><29><27><29><5><1><39><1> <21><29><25><29> <17><37><1> <41><27><1><37><17><29><27><29> <9><41><35><29><31><1>. <31><29><35> <21><41><9><37><29> <37><41><1><37> <9><37><21><35><17><3><1><39><29><37> <9><37><1><27> <23><9><21><39><41><35><1><3><23><1><37>, <9><17> <31><29><35> <21><41><9><37><29> <29><27><29> <31><29><37><17><3><23><1><27> <7><17><1><23><29><13><1><35> <43><17><1> <23><1> <9><41><35><29><31><1><27><39><29> <21><29><27> <9><23><29>, <21><29><27> <39><9><37><41><23><1> <8><17><9><13><29> <26><1><35><1><27><17>. <27><1><39><41><35><1><25><9><27><39><9>, <23><1><37> <35><9><13><41><23><29><37> <17><27><39><41><17><39><17><43><1><37> <11><1> <39><9><37><41><23><1> <8><17><9><13><29> <26><1><35><1><27><17> <9><37><1><27> <25><41><23><39><17> <31><23><41><37> <1><3><41><27><7><1><27><39><1><37> <9><17> <9><37><31><23><17><5><17><39><1><37> <9><27> <23><1> <17><21><41><37><29>, <9><21><37><9><27><31><23><1><25><9><27><39><9> <7><17><11><9><35><9><27><5><41><27><7><29> <31><9> <23><1> <1><35><39><17><21><41><23><29> <7><9> <27><29><25><17><27><29> <31><35><29><31><35><1>, "<17><37><1>", <7><17><37> <23><1> <1><35><39><17><21><41><23><29> <7><9> <9><37><31><35><9><37><17><29><27><29> <27><29><27> <1><37><17><25><17><23><1><39><1> <3><1> <23><1> <17><21><41><37><29> <29><35><39><29><13><35><1><11><17><1><25><9><27><39><9>, <11><29><27><9><39><17><21><1><25><9><27><39><9>, <9><5><9><39><9><35><1>: "<39><9><37><1>". <23><1><37> <1><35><39><17><21><41><23><29><37> <7><9> <23><1> <17><21><41><37><29> <31><9><35><25><9><37><1><27> <41><37><1><35> <23><1> <37><41><11><17><21><37><29> <25><1><37><21><41><23><1> "<41><23>" <9><17> <23><1> <37><41><11><17><21><37><29> <11><9><25><17><27><1> "<17><27>".
                <9><43><17><7><9><27><39><1><25><9><27><39><9>, <29><27><29> <31><29><37><17><3><23><1><27> <11><1><13><1><35> <1><31><29><23><29><13><17><29><37> <7><9> <23><1> <1><27><1><35><21><17><37><25><29> <43><17><1> <23><1> <17><21><41><37><29>. <25><1>, <37><9> <39><1><23><1> <1><27><1><35><21><17><37><39><29> <7><9><37><17><35><1><27> <9><37><1><35> <21><29><27><31><35><9><27><1><39><1>, <9><19><29> <27><9><5><9><37><1><27> <29><3><9><7><1><35> <31><9> <35><9><13><41><23><29><37> <7><9><27><39><35><29> <37><41><1><37> <1><31><29><23><29><13><17><29><37> <7><9> <23><1> <1><27><1><35><21><17><37><25><29>... <23><1><37> <35><9><13><41><23><29><37> <7><9> <23><1> <13><35><1><25><1><39><17><21><29>, <23><1> <29><35><39><29><13><35><1><11><17><29>, <23><1> <11><29><27><29><23><29><13><17><29>, <9><5><9><39><9><35><1>. <37><9> <27><29><27>, <37><41><1><37> <1><31><29><23><29><13><17><29><37> <7><9> <23><1> <1><27><1><35><21><17><37><25><29> <9><37><41><27> <39><1><27><39><29> <21><35><17><31><39><1><37> <9><17> <27><29><27><21><29><27><31><35><9><27><1><3><23><1><37> <21><29><25><29> <23><1> <11><1><25><29><19><1> <9><17> <11><35><1><21><1><37><1><39><1> <43><29><23><1><31><41><21><29>, <29><41> <21><29><25><29> <21><41><9><37><39><1> <39><9><21><37><39><29> <27><1><17><43><1><25><9><27><39><9> <9><27><21><35><17><31><39><1><39><1>. <31><35><29><3><1><3><23><1><25><9><27><39><9> <39><41><29> <7><17><37><5><17><11><35><29><27> <9><17> <7><17><37><9><27><21><35><17><31><39><29><27> <21><41><9><37><39><1> <39><9><21><37><39><29> <39><35><9> <11><1><5><17><23><1><25><9><27><39><9>.
                <1><25><17><21><1><25><9><27><39><9>, <11><1> <17><37><41><23><1> <1><23><9><47><1><27><7><35><29> <47><1><43><17><9><35><29> <21><1><37><1><27><29><43><29> <7><29><25><17><27><13><29>, <17><25><9><17><23><29> <39><35><17><13><35><41><31><29> @ <49><1><15><29><29> . <9><37> (<39><35><17><13><35><41><31><29> <1><35><29><3><29> <49><1><15><29><29> <31><41><27><39><29> <9><37>).

                ----- <25><9><37><1><19><29> <29><35><17><19><17><27><1> -----

                Es agreabla lernar, ke tu es viventa, pu tesula Alexandro. Noi ankor have tempe por serchar felicese, e mem por ganar it!
                Yo ankor no ha lekta li verko da tesula Partaka, ta tesa Evangelio komplete, ma nur parte de it. Forsan kande yo lektara tei kritika, tesula Alexandre, yo esera plu interesata e lektara li kitabo komplete.
                Koncernu Ikuso, to eseva tesulas Gabriel e Partaka, qui eseva interesata pri it. E tesula yo es tro inklinanta a kaose e anarkia, ve, por uzar tala regularoza lingua quala Ikuso. Yo nur priza lektar Alexandre per Ikuso. :)
                Rosto.
        • Che Partaka
         Ho, kar Aleshandre! Quo to esas? Kad Ikuso chifrita o kriptografita? Qua esas la klefo por dechifrar ol? Irga-kaze, esas vera plezuro risalutar tu. Chao,
         Mensaje 8 de 19 , 17 sep

          Ho, kar Aleshandre! Quo to esas? Kad Ikuso chifrita o kriptografita? Qua esas la klefo por dechifrar ol? Irga-kaze, esas vera plezuro risalutar tu. Chao, kamarado! 


           (Partaka)          Aleshandre skribis:
           
           

                 <37><1><23><41><39><29><37> <27><29><43><1><25><9><27><39><9>, <31><41> <17><37><41><23><1> <35><29><37><39><29>.
                 <23><1> <21><29><25><41><27><17><21><1><37><17><29><27><29> <43><17><1> <23><1> <21><1><29><37><29> <9><17> <23><1> <1><27><1><35><21><9><37><29> <9><37><1><27> <27><29><27><31><29><37><17><3><23><1>. <9><37><1><27> <43><9><35><29> <21><9>, <15><17><37><39><29><35><17><1><25><9><27><39><9>, <23><1> <17><21><41><37><29> <9><37><1><27> <41><27><1> <11><29><35><25><29> <7><9> <9><41><35><29><31><1><27><39><29>, <9><17> <23><1> <9><41><35><29><31><1><27><39><29> <11><1> <39><9><37><41><23><1> <8><17><9><13><29> <26><1><35><1><27><17> (<17><37><41><23><1> <7><49><9><13><29> <25><1><35><1><27><17><29>) <9><37><1><27>, <1><31><1><35><1><27><39><1><25><9><27><39><9>, <21><1><29><37><29> <9><17> <1><27><1><35><21><9><37><29> <23><17><27><13><41><17><37><39><17><21><1>. <25><1>, <9><37><21><9> <35><9><1><23><1><25><9><27><39><9> <41><17>? <25><41> <27><29><27>, <37><9> <41><17>, <23><1><37> <1><35><39><17><13><29><37> <9><17>  <21><17><39><1><3><29><37> <43><17><1> <23><1> <9><41><35><29><31><1><27><39><29> <11><1> <39><9><37><41><23><1> <8><17><9><13><29> <26><1><35><1><27><17> <9><37><41><27> <27><29><27><23><9><21><39><41><35><1><3><23><1><37>! <35><9><1><23><1><25><9><27><39><9>, <9><23><29> <11><1><13><17><27> <41><27><1> <37><17><37><39><9><25><1><37><17><29><27><29> <17><27><39><41><17><39><17><43><1> <7><9> <23><1> <19><1><35><13><29><27><29> <21><29><25><41><27><1> <19><1> <31><1><35><29><23><1><39><1> <17><27><39><9><35> <23><1><37> <3><41><35><29><21><35><1><39><29><37>, <21><29><25><9><35><5><1><27><39><29><37> <9><17> <9><37><39><41><7><1><27><39><29><37> <7><9> <17><37><1> <9><41><35><29><31><29>, <11><41><27><7><1><25><9><27><39><1><25><9><27><39><9> <7><9> <23><1> <35><9><19><17><29><27><29> <9><41><35><29><31><1> <17><27><39><9><13><35><1><39><1> <9><27> <23><1> <29><35><13><1><27><17><37><25><29> <31><29><23><17><39><17><21><9><27><29><25><17><21><1> <21><29><27><29><5><1><39><1> <21><29><25><29> <17><37><1> <41><27><1><37><17><29><27><29> <9><41><35><29><31><1>. <31><29><35> <21><41><9><37><29> <37><41><1><37> <9><37><21><35><17><3><1><39><29><37> <9><37><1><27> <23><9><21><39><41><35><1><3><23><1><37>, <9><17> <31><29><35> <21><41><9><37><29> <29><27><29> <31><29><37><17><3><23><1><27> <7><17><1><23><29><13><1><35> <43><17><1> <23><1> <9><41><35><29><31><1><27><39><29> <21><29><27> <9><23><29>, <21><29><27> <39><9><37><41><23><1> <8><17><9><13><29> <26><1><35><1><27><17>. <27><1><39><41><35><1><25><9><27><39><9>, <23><1><37> <35><9><13><41><23><29><37> <17><27><39><41><17><39><17><43><1><37> <11><1> <39><9><37><41><23><1> <8><17><9><13><29> <26><1><35><1><27><17> <9><37><1><27> <25><41><23><39><17> <31><23><41><37> <1><3><41><27><7><1><27><39><1><37> <9><17> <9><37><31><23><17><5><17><39><1><37> <9><27> <23><1> <17><21><41><37><29>, <9><21><37><9><27><31><23><1><25><9><27><39><9> <7><17><11><9><35><9><27><5><41><27><7><29> <31><9> <23><1> <1><35><39><17><21><41><23><29> <7><9> <27><29><25><17><27><29> <31><35><29><31><35><1>, "<17><37><1>", <7><17><37> <23><1> <1><35><39><17><21><41><23><29> <7><9> <9><37><31><35><9><37><17><29><27><29> <27><29><27> <1><37><17><25><17><23><1><39><1> <3><1> <23><1> <17><21><41><37><29> <29><35><39><29><13><35><1><11><17><1><25><9><27><39><9>, <11><29><27><9><39><17><21><1><25><9><27><39><9>, <9><5><9><39><9><35><1>: "<39><9><37><1>". <23><1><37> <1><35><39><17><21><41><23><29><37> <7><9> <23><1> <17><21><41><37><29> <31><9><35><25><9><37><1><27> <41><37><1><35> <23><1> <37><41><11><17><21><37><29> <25><1><37><21><41><23><1> "<41><23>" <9><17> <23><1> <37><41><11><17><21><37><29> <11><9><25><17><27><1> "<17><27>".
                 <9><43><17><7><9><27><39><1><25><9><27><39><9>, <29><27><29> <31><29><37><17><3><23><1><27> <11><1><13><1><35> <1><31><29><23><29><13><17><29><37> <7><9> <23><1> <1><27><1><35><21><17><37><25><29> <43><17><1> <23><1> <17><21><41><37><29>. <25><1>, <37><9> <39><1><23><1> <1><27><1><35><21><17><37><39><29> <7><9><37><17><35><1><27> <9><37><1><35> <21><29><27><31><35><9><27><1><39><1>, <9><19><29> <27><9><5><9><37><1><27> <29><3><9><7><1><35> <31><9> <35><9><13><41><23><29><37> <7><9><27><39><35><29> <37><41><1><37> <1><31><29><23><29><13><17><29><37> <7><9> <23><1> <1><27><1><35><21><17><37><25><29>... <23><1><37> <35><9><13><41><23><29><37> <7><9> <23><1> <13><35><1><25><1><39><17><21><29>, <23><1> <29><35><39><29><13><35><1><11><17><29>, <23><1> <11><29><27><29><23><29><13><17><29>, <9><5><9><39><9><35><1>. <37><9> <27><29><27>, <37><41><1><37> <1><31><29><23><29><13><17><29><37> <7><9> <23><1> <1><27><1><35><21><17><37><25><29> <9><37><41><27> <39><1><27><39><29> <21><35><17><31><39><1><37> <9><17> <27><29><27><21><29><27><31><35><9><27><1><3><23><1><37> <21><29><25><29> <23><1> <11><1><25><29><19><1> <9><17> <11><35><1><21><1><37><1><39><1> <43><29><23><1><31><41><21><29>, <29><41> <21><29><25><29> <21><41><9><37><39><1> <39><9><21><37><39><29> <27><1><17><43><1><25><9><27><39><9> <9><27><21><35><17><31><39><1><39><1>. <31><35><29><3><1><3><23><1><25><9><27><39><9> <39><41><29> <7><17><37><5><17><11><35><29><27> <9><17> <7><17><37><9><27><21><35><17><31><39><29><27> <21><41><9><37><39><1> <39><9><21><37><39><29> <39><35><9> <11><1><5><17><23><1><25><9><27><39><9>.
                 <1><25><17><21><1><25><9><27><39><9>, <11><1> <17><37><41><23><1> <1><23><9><47><1><27><7><35><29> <47><1><43><17><9><35><29> <21><1><37><1><27><29><43><29> <7><29><25><17><27><13><29>, <17><25><9><17><23><29> <39><35><17><13><35><41><31><29> @ <49><1><15><29><29> . <9><37> (<39><35><17><13><35><41><31><29> <1><35><29><3><29> <49><1><15><29><29> <31><41><27><39><29> <9><37>).

                 ----- <25><9><37><1><19><29> <29><35><17><19><17><27><1> -----

                 Es agreabla lernar, ke tu es viventa, pu tesula Alexandro. Noi ankor have tempe por serchar felicese, e mem por ganar it!
                 Yo ankor no ha lekta li verko da tesula Partaka, ta tesa Evangelio komplete, ma nur parte de it. Forsan kande yo lektara tei kritika, tesula Alexandre, yo esera plu interesata e lektara li kitabo komplete.
                 Koncernu Ikuso, to eseva tesulas Gabriel e Partaka, qui eseva interesata pri it. E tesula yo es tro inklinanta a kaose e anarkia, ve, por uzar tala regularoza lingua quala Ikuso. Yo nur priza lektar Alexandre per Ikuso. :)
                 Rosto.

         • r0st0
          Ha-ha, Alexandre, ista chifro vere eseva facila, yo ha komprene te. Yo esforcia serchar balance inter kaoso e ordino. Rosto. Alexandre ha skribe: salutos
          Mensaje 9 de 19 , 17 sep
           Ha-ha, Alexandre, ista chifro vere eseva facila, yo ha komprene te.
           Yo esforcia serchar balance inter kaoso e ordino.

           Rosto.

           Alexandre ha skribe:

           salutos novamente, pu isula rosto.
                  la komunikasiono via la kaoso ei la anarkeso esan nonposibla. esan vero ke, historiamente, la ikuso esan una formo de europanto, ei la europanto fa tesula Diego Marani (isula dyego maranio) esan, aparantamente, kaoso ei anarkeso linguistika. ma, eske realamente ui? mu non, se ui, las artigos ei  kitabos via la europanto fa tesula Diego Marani esun nonlekturablas! realamente, elo fagin una sistemasiono intuitiva de la jargono komuna ja parolata inter las burokratos, komercantos ei estudantos de isa europo, fundamentamente de la rejiono europa integrata en la organismo politikenomika konocata komo isa unasiono europa. por kueso suas eskribatos esan lekturablas, ei por kueso ono posiblan dialogar via la europanto kon elo, kon tesula Diego Marani. naturamente, las regulos intuitivas fa tesula Diego Marani esan multi plus abundantas ei esplicitas en la ikuso, eksenplamente diferencundo pe la artikulo de nomino propra, "isa", dis la artikulo de espresiono non asimilata ba la ikuso ortografiamente, fonetikamente, ecetera: "tesa". las artikulos de la ikuso permesan usar la sufikso maskula "ul" ei la sufikso femina "in".
                  evidentamente, ono posiblan fagar apologios de la anarkismo via la ikuso. ma, se tala anarkisto desiran esar konprenata, ejo necesan obedar pe regulos dentro suas apologios de la anarkismo... las regulos de la gramatiko, la ortografio, la fonologio, ecetera. se non, suas apologios de la anarkismo esun tanto kriptas ei nonkonprenablas komo la famoja ei frakasata volapuko, ou komo kuesta teksto naivamente enkriptata. probablamente tuo discifron ei disenkripton kuesta teksto tre facilamente.
                  amikamente, fa isula alexandro xaviero kasanovo domingo, imeilo trigrupo @ yahoo . es (trigrupo arobo yahoo punto es).

                  ----- mesajo orijina -----

           a<1>
           b<3>
           c<5>
           d<7>
           D<8>
           e<9>
           f<11>
           g<13>
           h<15>
           i<17>
           j<19>
           k<21>
           l<23>
           m<25>
           M<26>
           n<27>
           o<29>
           p<31>
           q<33>
           r<35>
           s<37>
           t<39>
           u<41>
           v<43>
           w<45>
           x<47>
           y<49>
           z<51>


          • Alexandre Xavier Casanova Domingo
           salutos, pu tesula Partaka, efektivamente, mia mesajo anteriora esan ikuso cifrata ei kriptata. la klavo por discifrar la mesajo esan, sinplamente, la serio
           Mensaje 10 de 19 , 17 sep
            Re: Ikuso
                   salutos, pu tesula Partaka,
                   efektivamente, mia mesajo anteriora esan ikuso cifrata ei kriptata. la klavo por discifrar la mesajo esan, sinplamente, la serio <1>, <2>, <3>... <52>, dove cada numero inter parentesos angulas korespondan, segundo la ordino de la alfabeto latina, ba sua letro ordina. ansi, la formo <1> korespondan ba la letro "a", la formo <2> korespondan ba la letro "A" (majuskula), la formo <3> korespondan ba la letro "b", la formo <4> korespondan ba la letro "B" (majuskula), la formo <5> korespondan ba la letro "c" ei ansi sucesivamente.
                   ma tuo ei vosos non necesan praktikar penojamente la reinterpretasiono de mia  mesajo previa. mio mesma reproduktan en kuesta mesajo, aki, pe la teksto orijina, sin kriptar.
                   prokue mia intenciono non esin una joko erudita, sino algo tre, tre diferanta: mostrar ke la kaoso esan absurda en las bonas auksilinguos, precisamente usundo pe una kaoso kalkulata.
                   las auksilinguos non esan, ei devan non esar, eskopos (ojetivos) intrinsekas ei finalas, sino sel medios, istrumentos. istrumentos para komunikar facilamente pe las uomos sin linguos teritorias komunas. mu algo tanto sinpla komo kuesto!
                   mio donon aki ana eksenplo mikra, ortografia.
                   kuasi totas las auksilinguos seriosas, eis, las auksilinguos euroklonas ou eurosimilas, presentan una inportanta dificileso ortografia: sua manajamento de las konbinasionos tien konsonanto nasa plus konsonanto labia. kuestas grupos estan: "nb, nf, np, nv". dentro kuestas grupos dufonemas, la distingasiono inter konsonanto nasa labia ou konsonanto nasa non labia esan dificila, eskarsa en las linguos teritorias ei, donke, konpletamente diskonsilabla dentro las auksilinguos seriosas. eske komo representar kuestas grupos dufonemas ortografiamente? la duesma fonemo, la fonemo labia, non presentan dubidos. mu ma la unesma fonemo nasa, ui! la kaoso lingua, linguistika ei ortografia laudata fa isula rosto aparan kontinuamente aki, tanto en las linguos teritorias kuanto en las auksilinguos, kon duplasionos komo edinburgo/edimburgo, sinpla/simpla, anfiteatro/amfiteatro, hanburgero/hamburgero, invitasiono/imvitasiono, ecetera. la soluciono reala esan la soluciono vaska. en vaskiko, baskiko ou euskiko (kualo non tenan pe la fonemo de la letro "v" naskivamente, ni pe la letro "v") kuestas konbinasionos aparan senpre kon la fonemo nasa eskribata komo "n", nunkua komo "m".
                   alkuno opinon, menan: eske kuesta afero inportan? mu ui! se nosos desiran eskribar rapidamente ei facilamente, sin konsultar superfluamente dicionaros ortografias, la ortografio devan esar fonetika, transparenta ei automata. dubidar purse ono devan eskribar komo "amfiteatro" kon "m", ou komo "anfiteatro" kon "n", esan ana absurdo, ana perdasiono superflua de tenpo, prokue la signifo non xanjan, ei la pronuncasiono, tanpoko: una pronuncasiono nasa semilabia. donke, la soluciono ortografia devan esar lojika, sinpla, fiksa ei sen eksepcionos: kon la letro "n" senpre. ansi, la ortografio esan ana istrumento transparenta kualo non precisan pe nosa atendasiono konstanta, ana auksilio pro nosas ideos inves una chagrena eskopo intrinseka komo en la angliko ou la franciko.
                   kuando ono usan frekuentamente las auksilinguos seriosas para aferos non linguas, non linguologas, non linguistikas, kuestas nuancos restan klaras, ei la suprema regulo esan: ke la linguo esen tanto sinpla ei facila kuanto esun posibla sin danar la klareso de la signifo. sinceramente, las eliminasionos vokalas ortografias arabeskas ou hebraeskas pe kualas tuo ei tesula Osmund praktikin mutuamente en vosa dialogo recenta, tre dificilan la komunikasiono, ei itos sel komo hobio grafika esun aceptablas, nunkua en la uso tipa de auksilinguos, por eksenplo.
                   mio usan kontinuamente la ikuso ou la ido para, eksenplamente, analisar ei solucionar la superpopulasiono internacionamente, ei ansi ono necesan la maksima klareso lingua, sin diletantismos estetikas.
                   amikamente, fa isula alexandro xaviero kasanovo domingo, imeilo trigrupo @ yahoo . es (trigrupo arobo yahoo punto es).

                   ----- mesajos orijinas -----

                   Ho, kar Aleshandre! Quo to esas? Kad Ikuso chifrita o kriptografita? Qua esas la klefo por dechifrar ol? Irga-kaze, esas vera plezuro risalutar tu. Chao, kamarado!
                    (Partaka)

                   -----

                   [teksto orijina, non kriptata, citata fa tesula Partaka]

                   salutos novamente, pu isula rosto.
                   la komunikasiono via la kaoso ei la anarkeso esan nonposibla. esan vero ke, historiamente, la ikuso esan una formo de europanto, ei la europanto fa tesula Diego Marani (isula dyego maranio) esan, aparantamente, kaoso ei anarkeso linguistika. ma, eske realamente ui? mu non, se ui, las artigos ei  kitabos via la europanto fa tesula Diego Marani esun nonlekturablas! realamente, elo fagin una sistemasiono intuitiva de la jargono komuna ja parolata inter las burokratos, komercantos ei estudantos de isa europo, fundamentamente de la rejiono europa integrata en la organismo politikenomika konocata komo isa unasiono europa. por kueso suas eskribatos esan lekturablas, ei por kueso ono posiblan dialogar via la europanto kon elo, kon tesula Diego Marani. naturamente, las regulos intuitivas fa tesula Diego Marani esan multi plus abundantas ei esplicitas en la ikuso, eksenplamente diferencundo pe la artikulo de nomino propra, "isa", dis la artikulo de espresiono non asimilata ba la ikuso ortografiamente, fonetikamente, ecetera: "tesa". las artikulos de la ikuso permesan usar la sufikso maskula "ul" ei la sufikso femina "in".
                   evidentamente, ono posiblan fagar apologios de la anarkismo via la ikuso. ma, se tala anarkisto desiran esar konprenata, eto necesan obedar pe regulos dentro suas apologios de la anarkismo... las regulos de la gramatiko, la ortografio, la fonologio, ecetera. se non, suas apologios de la anarkismo esun tanto kriptas ei nonkonprenablas kuanto la famoja ei frakasata volapuko, ou kuanto kuesta teksto naivamente enkriptata. probablamente tuo discifron ei disenkripton kuesta teksto tre facilamente.
                   amikamente, fa isula alexandro xaviero kasanovo domingo, imeilo trigrupo @ yahoo . es (trigrupo arobo yahoo punto es).

                   ----- mesajo orijina -----
           • Alexandre Xavier Casanova Domingo
            salutos ba totos. se vosos desiran dialogar plus frekuentamente kon mio via anas auksilinguos, la soluciono esan tre sinpla ei cipa. vosos aberten una nova
            Mensaje 11 de 19 , 17 sep
             Re: Ikuso        salutos ba totos.
                    se vosos desiran dialogar plus frekuentamente kon mio via anas auksilinguos, la soluciono esan tre sinpla ei cipa.
                    vosos aberten una nova loko interneta dove las auksilinguos nunkua eson usatas para parolar sur las propras auksilinguos, ou sur ortografio, gramatiko, ecetera, ei dove las auksilinguos senpre eson usatas para komunikar sur aferos non linguas ni linguistikas.. alternativamente, vosos usen alkuna loko interneta ja eksistanta kon la mesma eskopo esklusiva ei konkreta.
                    menan, mio returnan ba mia tipa silenco interneta. prokue las kontinuas diskutasionos ei disertasionos sur las auksilinguos mesmas komo afero de intereso intrinseka... ja fatigan pe mio.
                    amikamente, fa isula alexandro xaviero kasanovo domingo, imeilo trigrupo @ yahoo . es (trigrupo arobo yahoo punto es).

                    ----- mesajo orijina -----

                  salutos, pu tesula Partaka,
                  efektivamente, mia mesajo anteriora esan ikuso cifrata ei kriptata. la klavo por discifrar la mesajo esan, sinplamente, la serio <1>, <2>, <3>... <52>, dove cada numero inter parentesos angulas korespondan, segundo la ordino de la alfabeto latina, ba sua letro ordina. ansi, la formo <1> korespondan ba la letro "a", la formo <2> korespondan ba la letro "A" (majuskula), la formo <3> korespondan ba la letro "b", la formo <4> korespondan ba la letro "B" (majuskula), la formo <5> korespondan ba la letro "c" ei ansi sucesivamente.
                  ma tuo ei vosos non necesan praktikar penojamente la reinterpretasiono de mia  mesajo previa. mio mesma reproduktan en kuesta mesajo, aki, pe la teksto orijina, sin kriptar.
                  prokue mia intenciono non esin una joko erudita, sino algo tre, tre diferanta: mostrar ke la kaoso esan absurda en las bonas auksilinguos, precisamente usundo pe una kaoso kalkulata.
                  las auksilinguos non esan, ei devan non esar, eskopos (ojetivos) intrinsekas ei finalas, sino sel medios, istrumentos. istrumentos para komunikar facilamente pe las uomos sin linguos teritorias komunas. mu algo tanto sinpla kuanto kuesto!
                  mio donon aki ana eksenplo mikra, ortografia.
                  kuasi totas las auksilinguos seriosas, eis, las auksilinguos euroklonas ou eurosimilas, presentan una inportanta dificileso ortografia: sua manajamento de las konbinasionos tien konsonanto nasa plus konsonanto labia. kuestas grupos estan: "nb, nf, np, nv". dentro kuestas grupos dufonemas, la distingasiono inter konsonanto nasa labia ou konsonanto nasa non labia esan dificila, eskarsa en las linguos teritorias ei, donke, konpletamente diskonsilabla dentro las auksilinguos seriosas. eske komo representar kuestas grupos dufonemas ortografiamente? la duesma fonemo, la fonemo labia, non presentan dubidos. mu ma la unesma fonemo nasa, ui! la kaoso lingua, linguistika ei ortografia laudata fa isula rosto aparan kontinuamente aki, tanto en las linguos teritorias kuanto en las auksilinguos, kon duplasionos komo edinburgo/edimburgo, sinpla/simpla, anfiteatro/amfiteatro, hanburgero/hamburgero, invitasiono/imvitasiono, ecetera. la soluciono reala esan la soluciono vaska. en vaskiko, baskiko ou euskiko (kualo non tenan pe la fonemo de la letro "v" naskivamente, ni pe la letro "v") kuestas konbinasionos aparan senpre kon la fonemo nasa eskribata komo "n", nunkua komo "m".
                  alkuno opinon, menan: eske kuesta afero inportan? mu ui! se nosos desiran eskribar rapidamente ei facilamente, sin konsultar superfluamente dicionaros ortografias, la ortografio devan esar fonetika, transparenta ei automata. dubidar purse ono devan eskribar komo "amfiteatro" kon "m", ou komo "anfiteatro" kon "n", esan ana absurdo, ana perdasiono superflua de tenpo, prokue la signifo non xanjan, ei la pronuncasiono, tanpoko: una pronuncasiono nasa semilabia. donke, la soluciono ortografia devan esar lojika, sinpla, fiksa ei sen eksepcionos: kon la letro "n" senpre. ansi, la ortografio esan ana istrumento transparenta kualo non precisan pe nosa atendasiono konstanta, ana auksilio pro nosas ideos inves una chagrena eskopo intrinseka komo en la angliko ou la franciko.
                  kuando ono usan frekuentamente las auksilinguos seriosas para aferos non linguas, non linguologas, non linguistikas, kuestas nuancos restan klaras, ei la suprema regulo esan: ke la linguo esen tanto sinpla ei facila kuanto esun posibla sin danar la klareso de la signifo. sinceramente, las eliminasionos vokalas ortografias arabeskas ou hebraeskas pe kualas tuo ei tesula Osmund praktikin mutuamente en vosa dialogo recenta, tre dificilan la komunikasiono, ei itos sel komo hobio grafika esun aceptablas, nunkua en la uso tipa de auksilinguos, por eksenplo.
                  mio usan kontinuamente la ikuso ou la ido para, eksenplamente, analisar ei solucionar la superpopulasiono internacionamente, ei ansi ono necesan la maksima klareso lingua, sin diletantismos estetikas.
                  amikamente, fa isula alexandro xaviero kasanovo domingo, imeilo trigrupo @ yahoo . es (trigrupo arobo yahoo punto es).

            • Che Partaka
             [VUS-ling] Hau, Aleshandre! Nun, me skrib e dic pri me, e nur pri me e VUS-ling de me. Me es plen cert, ke tu pov kmpren sen prblem omn vort, kel me skrib ci
             Mensaje 12 de 19 , 17 sep

              [VUS-ling] 

              Hau, Aleshandre! 

              Nun, me skrib e dic pri me, e nur pri me e VUS-ling de me. Me es plen cert, ke tu pov kmpren sen prblem omn vort, kel me skrib ci per VUS... Pri to, me no dubt. Vorts un-slab, en VUS-ling de me, sempr kun un vkal o vkal-grup, kel montr le slab sur kel fal le stres, ce le sam, ma plur-slab, vort en Ido e Populido, help-lings, kels me uz, kwan me vol skrib ed skript lo max apt, bel e kmplet, ko me pov. Tamn, me vol ank uz Bazal (kel kun nur mil rdik) e VUS-ling (nur kun vorts un-slab) por bzal, ma no min grav, kmnik intr nos. Ido, Populido, Bazal e VUS-ling ab ya plas ce me.  

               

               (Partaka)
              Aleshandre skrib: 
               

                     salutos, pu tesula Partaka,
                     efektivamente, mia mesajo anteriora esan ikuso cifrata ei kriptata. la klavo por discifrar la mesajo esan, sinplamente, la serio <1>, <2>, <3>... <52>, dove cada numero inter parentesos angulas korespondan, segundo la ordino de la alfabeto latina, ba sua letro ordina. ansi, la formo <1> korespondan ba la letro "a", la formo <2> korespondan ba la letro "A" (majuskula), la formo <3> korespondan ba la letro "b", la formo <4> korespondan ba la letro "B" (majuskula), la formo <5> korespondan ba la letro "c" ei ansi sucesivamente.
                     ma tuo ei vosos non necesan praktikar penojamente la reinterpretasiono de mia  mesajo previa. mio mesma reproduktan en kuesta mesajo, aki, pe la teksto orijina, sin kriptar.
                     prokue mia intenciono non esin una joko erudita, sino algo tre, tre diferanta: mostrar ke la kaoso esan absurda en las bonas auksilinguos, precisamente usundo pe una kaoso kalkulata.
                     las auksilinguos non esan, ei devan non esar, eskopos (ojetivos) intrinsekas ei finalas, sino sel medios, istrumentos. istrumentos para komunikar facilamente pe las uomos sin linguos teritorias komunas. mu algo tanto sinpla komo kuesto!
                     mio donon aki ana eksenplo mikra, ortografia.
                     kuasi totas las auksilinguos seriosas, eis, las auksilinguos euroklonas ou eurosimilas, presentan una inportanta dificileso ortografia: sua manajamento de las konbinasionos tien konsonanto nasa plus konsonanto labia. kuestas grupos estan: "nb, nf, np, nv". dentro kuestas grupos dufonemas, la distingasiono inter konsonanto nasa labia ou konsonanto nasa non labia esan dificila, eskarsa en las linguos teritorias ei, donke, konpletamente diskonsilabla dentro las auksilinguos seriosas. eske komo representar kuestas grupos dufonemas ortografiamente? la duesma fonemo, la fonemo labia, non presentan dubidos. mu ma la unesma fonemo nasa, ui! la kaoso lingua, linguistika ei ortografia laudata fa isula rosto aparan kontinuamente aki, tanto en las linguos teritorias kuanto en las auksilinguos, kon duplasionos komo edinburgo/edimburgo, sinpla/simpla, anfiteatro/amfiteatro, hanburgero/hamburgero, invitasiono/imvitasiono, ecetera. la soluciono reala esan la soluciono vaska. en vaskiko, baskiko ou euskiko (kualo non tenan pe la fonemo de la letro "v" naskivamente, ni pe la letro "v") kuestas konbinasionos aparan senpre kon la fonemo nasa eskribata komo "n", nunkua komo "m".
                     alkuno opinon, menan: eske kuesta afero inportan? mu ui! se nosos desiran eskribar rapidamente ei facilamente, sin konsultar superfluamente dicionaros ortografias, la ortografio devan esar fonetika, transparenta ei automata. dubidar purse ono devan eskribar komo "amfiteatro" kon "m", ou komo "anfiteatro" kon "n", esan ana absurdo, ana perdasiono superflua de tenpo, prokue la signifo non xanjan, ei la pronuncasiono, tanpoko: una pronuncasiono nasa semilabia. donke, la soluciono ortografia devan esar lojika, sinpla, fiksa ei sen eksepcionos: kon la letro "n" senpre. ansi, la ortografio esan ana istrumento transparenta kualo non precisan pe nosa atendasiono konstanta, ana auksilio pro nosas ideos inves una chagrena eskopo intrinseka komo en la angliko ou la franciko.
                     kuando ono usan frekuentamente las auksilinguos seriosas para aferos non linguas, non linguologas, non linguistikas, kuestas nuancos restan klaras, ei la suprema regulo esan: ke la linguo esen tanto sinpla ei facila kuanto esun posibla sin danar la klareso de la signifo. sinceramente, las eliminasionos vokalas ortografias arabeskas ou hebraeskas pe kualas tuo ei tesula Osmund praktikin mutuamente en vosa dialogo recenta, tre dificilan la komunikasiono, ei itos sel komo hobio grafika esun aceptablas, nunkua en la uso tipa de auksilinguos, por eksenplo.
                     mio usan kontinuamente la ikuso ou la ido para, eksenplamente, analisar ei solucionar la superpopulasiono internacionamente, ei ansi ono necesan la maksima klareso lingua, sin diletantismos estetikas.
                     amikamente, fa isula alexandro xaviero kasanovo domingo, imeilo trigrupo @ yahoo . es (trigrupo arobo yahoo punto es).

                     ----- mesajos orijinas -----

                     Ho, kar Aleshandre! Quo to esas? Kad Ikuso chifrita o kriptografita? Qua esas la klefo por dechifrar ol? Irga-kaze, esas vera plezuro risalutar tu. Chao, kamarado!
                      (Partaka)

                     -----

                     [teksto orijina, non kriptata, citata fa tesula Partaka]

                     salutos novamente, pu isula rosto.
                     la komunikasiono via la kaoso ei la anarkeso esan nonposibla. esan vero ke, historiamente, la ikuso esan una formo de europanto, ei la europanto fa tesula Diego Marani (isula dyego maranio) esan, aparantamente, kaoso ei anarkeso linguistika. ma, eske realamente ui? mu non, se ui, las artigos ei  kitabos via la europanto fa tesula Diego Marani esun nonlekturablas! realamente, elo fagin una sistemasiono intuitiva de la jargono komuna ja parolata inter las burokratos, komercantos ei estudantos de isa europo, fundamentamente de la rejiono europa integrata en la organismo politikenomika konocata komo isa unasiono europa. por kueso suas eskribatos esan lekturablas, ei por kueso ono posiblan dialogar via la europanto kon elo, kon tesula Diego Marani. naturamente, las regulos intuitivas fa tesula Diego Marani esan multi plus abundantas ei esplicitas en la ikuso, eksenplamente diferencundo pe la artikulo de nomino propra, "isa", dis la artikulo de espresiono non asimilata ba la ikuso ortografiamente, fonetikamente, ecetera: "tesa". las artikulos de la ikuso permesan usar la sufikso maskula "ul" ei la sufikso femina "in".
                     evidentamente, ono posiblan fagar apologios de la anarkismo via la ikuso. ma, se tala anarkisto desiran esar konprenata, eto necesan obedar pe regulos dentro suas apologios de la anarkismo... las regulos de la gramatiko, la ortografio, la fonologio, ecetera. se non, suas apologios de la anarkismo esun tanto kriptas ei nonkonprenablas kuanto la famoja ei frakasata volapuko, ou kuanto kuesta teksto naivamente enkriptata. probablamente tuo discifron ei disenkripton kuesta teksto tre facilamente.
                     amikamente, fa isula alexandro xaviero kasanovo domingo, imeilo trigrupo @ yahoo . es (trigrupo arobo yahoo punto es).

                     ----- mesajo orijina -----

             • r0st0
              salutos ba totas postamundianos! mio havan ekselenta propono totamente bona por ikuso. en ikuso klasika ono skriban np, nf, nb, nv vice mf, mp, mb, mv. yen ke,
              Mensaje 13 de 19 , 18 sep
               salutos ba totas postamundianos!
               mio havan ekselenta propono totamente bona por ikuso. en ikuso klasika ono skriban np, nf, nb, nv vice mf, mp, mb, mv
               yen ke, para mio anke tio esan desfacila distingar sonos vokalas i/e, a/o sif ilos esan no akcentuata per akcento tonika. Mio proponan senpre en talas kazos skribar i, a vice e, o sif en totas derivacionos istas vokalos no esan akcentuata.
               Para egzenplo:

               kreaciono => kriaciono;
               konfederaciono => kanfidiraciono;
               esperanto => isperanto;
               programo => pragramo;
               morala => marala;
               oportuna => apartuna...
               etc.

               Tale ono nulkande konfuzun kuala vokalo skribar: e ou i, o ou a.

               senpre vostra 
               rosto.


              • Che Partaka
               Ho, amiko Aleshandre! Voluntez rilektar tua suba prelasta mesajo! En ol, tu asertas ne prizar diskuti e diserti prilingua, ma, fakte, tu ipsa disertas, quale
               Mensaje 14 de 19 , 20 sep

                Ho, amiko Aleshandre! Voluntez rilektar tua suba prelasta mesajo! En ol, tu asertas ne prizar diskuti e diserti prilingua, ma, fakte, tu ipsa disertas, quale kustumale, e pluse, pri ulo quo havas preske nula graveso... Ka me devas konjektar (ek tua posa vorti), ke tu tedas e fatigeskas pri tua propra mesaji prilingua? Che l' forumo posta_Mundi nula temo interdiktesas, do on ya darfas skribar e pri linguo, e pri irgo altra. Tamen, semblas a me, ke nia kara forumo esas ne aparte prilingua, sed aparte irgatema. Forta embraco de Barcelona, Shandru! 


                 (Partaka) 
                Aleshandre skribis:
                 
                 

                       salutos ba totos.
                       se vosos desiran dialogar plus frekuentamente kon mio via anas auksilinguos, la soluciono esan tre sinpla ei cipa.
                       vosos aberten una nova loko interneta dove las auksilinguos nunkua eson usatas para parolar sur las propras auksilinguos, ou sur ortografio, gramatiko, ecetera, ei dove las auksilinguos senpre eson usatas para komunikar sur aferos non linguas ni linguistikas.. alternativamente, vosos usen alkuna loko interneta ja eksistanta kon la mesma eskopo esklusiva ei konkreta.
                       menan, mio returnan ba mia tipa silenco interneta. prokue las kontinuas diskutasionos ei disertasionos sur las auksilinguos mesmas komo afero de intereso intrinseka... ja fatigan pe mio.

                       amikamente, fa isula alexandro xaviero kasanovo domingo, imeilo trigrupo @ yahoo . es (trigrupo arobo yahoo punto es).

                       ----- mesajo orijina -----

                     salutos, pu tesula Partaka,
                     efektivamente, mia mesajo anteriora esan ikuso cifrata ei kriptata. la klavo por discifrar la mesajo esan, sinplamente, la serio <1>, <2>, <3>... <52>, dove cada numero inter parentesos angulas korespondan, segundo la ordino de la alfabeto latina, ba sua letro ordina. ansi, la formo <1> korespondan ba la letro "a", la formo <2> korespondan ba la letro "A" (majuskula), la formo <3> korespondan ba la letro "b", la formo <4> korespondan ba la letro "B" (majuskula), la formo <5> korespondan ba la letro "c" ei ansi sucesivamente.
                     ma tuo ei vosos non necesan praktikar penojamente la reinterpretasiono de mia  mesajo previa. mio mesma reproduktan en kuesta mesajo, aki, pe la teksto orijina, sin kriptar.
                     prokue mia intenciono non esin una joko erudita, sino algo tre, tre diferanta: mostrar ke la kaoso esan absurda en las bonas auksilinguos, precisamente usundo pe una kaoso kalkulata.
                     las auksilinguos non esan, ei devan non esar, eskopos (ojetivos) intrinsekas ei finalas, sino sel medios, istrumentos. istrumentos para komunikar facilamente pe las uomos sin linguos teritorias komunas. mu algo tanto sinpla kuanto kuesto!
                     mio donon aki ana eksenplo mikra, ortografia.
                     kuasi totas las auksilinguos seriosas, eis, las auksilinguos euroklonas ou eurosimilas, presentan una inportanta dificileso ortografia: sua manajamento de las konbinasionos tien konsonanto nasa plus konsonanto labia. kuestas grupos estan: "nb, nf, np, nv". dentro kuestas grupos dufonemas, la distingasiono inter konsonanto nasa labia ou konsonanto nasa non labia esan dificila, eskarsa en las linguos teritorias ei, donke, konpletamente diskonsilabla dentro las auksilinguos seriosas. eske komo representar kuestas grupos dufonemas ortografiamente? la duesma fonemo, la fonemo labia, non presentan dubidos. mu ma la unesma fonemo nasa, ui! la kaoso lingua, linguistika ei ortografia laudata fa isula rosto aparan kontinuamente aki, tanto en las linguos teritorias kuanto en las auksilinguos, kon duplasionos komo edinburgo/edimburgo, sinpla/simpla, anfiteatro/amfiteatro, hanburgero/hamburgero, invitasiono/imvitasiono, ecetera. la soluciono reala esan la soluciono vaska. en vaskiko, baskiko ou euskiko (kualo non tenan pe la fonemo de la letro "v" naskivamente, ni pe la letro "v") kuestas konbinasionos aparan senpre kon la fonemo nasa eskribata komo "n", nunkua komo "m".
                     alkuno opinon, menan: eske kuesta afero inportan? mu ui! se nosos desiran eskribar rapidamente ei facilamente, sin konsultar superfluamente dicionaros ortografias, la ortografio devan esar fonetika, transparenta ei automata. dubidar purse ono devan eskribar komo "amfiteatro" kon "m", ou komo "anfiteatro" kon "n", esan ana absurdo, ana perdasiono superflua de tenpo, prokue la signifo non xanjan, ei la pronuncasiono, tanpoko: una pronuncasiono nasa semilabia. donke, la soluciono ortografia devan esar lojika, sinpla, fiksa ei sen eksepcionos: kon la letro "n" senpre. ansi, la ortografio esan ana istrumento transparenta kualo non precisan pe nosa atendasiono konstanta, ana auksilio pro nosas ideos inves una chagrena eskopo intrinseka komo en la angliko ou la franciko.
                     kuando ono usan frekuentamente las auksilinguos seriosas para aferos non linguas, non linguologas, non linguistikas, kuestas nuancos restan klaras, ei la suprema regulo esan: ke la linguo esen tanto sinpla ei facila kuanto esun posibla sin danar la klareso de la signifo. sinceramente, las eliminasionos vokalas ortografias arabeskas ou hebraeskas pe kualas tuo ei tesula Osmund praktikin mutuamente en vosa dialogo recenta, tre dificilan la komunikasiono, ei itos sel komo hobio grafika esun aceptablas, nunkua en la uso tipa de auksilinguos, por eksenplo.
                     mio usan kontinuamente la ikuso ou la ido para, eksenplamente, analisar ei solucionar la superpopulasiono internacionamente, ei ansi ono necesan la maksima klareso lingua, sin diletantismos estetikas.
                     amikamente, fa isula alexandro xaviero kasanovo domingo, imeilo trigrupo @ yahoo . es (trigrupo arobo yahoo punto es).

               • Alexandre Xavier Casanova Domingo
                salutos, pu rosto. ana parolanto naskiva de la portugaliko probablamente fagun altras sustituasionos, como kuestas altras sekuantas. kreaciono = kriacionu;
                Mensaje 15 de 19 , 23 sep
                 Re: Ikuso
                        salutos, pu rosto.
                        ana parolanto naskiva de la portugaliko probablamente fagun altras sustituasionos, como kuestas altras sekuantas.

                        kreaciono => kriacionu;
                        konfederaciono => kunfidiracionu;
                        esperanto => ispirantu;
                        programo => prugramu;
                        morala => murala;
                        oportuna => upurtuna...
                        ecetera. eto neutrun la oponasiono e/i en silabo non tonika; inoltre pe la oponasiono o/u. las vokalos non tonikas esun a/e, e/i ei o/u, donke trias (3) vokalos.

                        ei ana parolanto naskiva de la kataluniko (kataluniko propra; la valenciko non esan egala) fagun las formos seguantas.

                        kreaciono => kraacionu;
                        konfederaciono => kunfadaracionu;
                        esperanto => asparantu;
                        programo => prugramu;
                        morala => murala;
                        oportuna => upurtuna...
                        ecetera. eto neutrun la oponasiono a/e en silabo non tonika, komo vokalo kurta intermedia inter a ei e; inoltre pe la oponasiono o/u. las vokalos non tonikas esun a/e, i ei o/u, donke similas ba las vokalos de la portugaliko, ma kon una espektro sonora plus restrikta para la vokalo i, ei kon orijinos diferantas de kuestas trias vokalos. la vokalo kurta non tonika a/e intermedia ei neutrata, esun simila fonetikamente en anbas okasionos. la sistemo esun sibian trivokala.
                        tua sistemo vokala en silabos non acentatas tonikamente esun: a/o, e/i, ei u, donke inoltre trivokala, ma kon altra distribuasiono de alofonos. eis tipa sistemo vokala, en silabos non acentatas tonikamente, de la rusiko estandarda aktuala.

                        eske kuesto esan una granda problemo para ke tuo parolun via la ikuso kon ana portugalano ei ana katalunano? non; vosos bakordon facilamente vosas pronuncasionos.
                        la problemo esan tre diferanta: ke vosos, efektivamente, usun la ikuso para aferos plus interesantas kuanto la linguistiko ou la literaturo.
                        la linguistiko ei la literaturo solucionan direktamente ninkuna problemo reala.
                        alora: se tuo, dentro kuesta listo interneta de imeilo, ou dentro altras foros internetas, uson la ikuso para aferos realamente interesantas, kon tua proponata sistemo vokala, mu tre ben!
                        mio redican ke la linguistiko ja non interesan pe mio intrinsekamente.
                        se tuo desiran ke mio mesajen novamente dentro kuesta listo, tuo eksponen aferos non linguistikas, non literaturas... pe problemos realas de la mondo reala.
                        amikamente, fa isula alexandro xaviero kasanovo domingo, imeilo trigrupo @ yahoo . es (trigrupo arobo yahoo punto es)

                        ----- mesajo orijina -----

                        salutos ba totas postamundianos!
                        mio havan ekselenta propono totamente bona por ikuso. en ikuso klasika ono skriban np, nf, nb, nv vice mf, mp, mb, mv.
                        yen ke, para mio anke tio esan desfacila distingar sonos vokalas i/e, a/o sif ilos esan no akcentuata per akcento tonika. Mio proponan senpre en talas kazos skribar i, a vice e, o sif en totas derivacionos istas vokalos no esan akcentuata.
                        Para egzenplo:

                        kreaciono => kriaciono;
                        konfederaciono => kanfidiraciono;
                        esperanto => isperanto;
                        programo => pragramo;
                        morala => marala;
                        oportuna => apartuna...
                        etc.

                        Tale ono nulkande konfuzun kuala vokalo skribar: e ou i, o ou a.

                        senpre vostra
                        rosto

                • r0st0
                 mio pregan pardono, pu alexandro, ke mio skribin pri ortografio, lo esin plu joko kam serioza. in realitato mio no volan canjar e= i ei o= a, nek altrimaniere
                 Mensaje 16 de 19 , 23 sep
                  mio pregan pardono, pu alexandro, ke mio skribin pri ortografio, lo esin plu joko kam serioza. in realitato mio no volan canjar e=>i ei o=>a, nek altrimaniere perversar pe vokalos. ma anke mio no volan canjar m=>n.

                  yen un temo altra, kia esan abstrakta, filozofika, ba tuo. 
                  in tempo resenta nosos povan vidar e askoltar pe diskurso de defensantos pe teorio de plata tero. ilios negan, ke tero esan sfero, negan ke kosmala voyajos realemente evenin, ei tale setere, mio supozan, ke tuo askoltin pri tala kozos. un parto de publiko pensan, le tala plata-teranos esan idiotos, altra parto de la publiko pensan, ke las plata-teranos esan provokatoros, kelos volan faser idiotos non-erudita de la publiko, por ke la mundiala guvernerio guvernun pe la publiko plu fasilemente.
                  una filozofo pri felisitato forsan dirun, ke tio no esan importanta afero, ka tero esan plata, ou ito esan sferika, ito no influo ba felisitato de nosos. ma kio if mio sentan pe mio felisa kande mio imaginan, ke tio esan posibla logikamente pruvar, ke tero esan plata, e ke tio esan desfasila argumentar kontre tala vid-punkto. if mio sentan pe mio felisa vidante pe stereotipos rompanta? o forsan propagandar pe teorio de la plata tero signifikan introduktar kaoso non-dezirabla?
                  kio tu pensan pri isto, alexandre?

                  rosto.


                  ---En posta_Mundi@yahoogroups.com, <trigrupo@...> skribin:

                  Re: Ikuso
                         salutos, pu rosto...
                         

                 • Alexandre Xavier Casanova Domingo
                  salutos, pu rosto. komo prologo, tuo observen ke mio canjin la titulo de la afero. efektivamente, la afero non esan ja la linguo, la ikuso, sino la feliceso
                  Mensaje 17 de 19 , 24 sep
                   la realeso ei la feliceso (kuesto esin: Ikuso).
                          salutos, pu rosto.
                          komo prologo, tuo observen ke mio canjin la titulo de la afero. efektivamente, la afero non esan ja la linguo, la ikuso, sino la feliceso segun suas relacionos kon la realeso.
                          mio sendan inoltre una kopio de kuesta mesajo ta la listo imeila isa ikuso, prokue nosa dialogo aparan via la ikuso. se nosa dialogo, ei altras aplikasionos praktikas de las auksilinguos (helpoplanlinguos) prendan una konsiderabla volumo, ono posiblan reabertar antikas foros para kuesta eskopo (uso praktika de las auksilinguos, inves esterilamente autoreferanta) ou abertar novas foros kon kuesta eskopo praktika, aplikata, inves ana eskopo linguistika ou literatura.
                          kuesto non prohiban analisar aferos linguas para, precisamente, facilar la komunikasiono via las auksilinguos. donke, komo altra ei kurta prologo, mio dicon ta tuo ke tuas canjos vokalas esan ninkuna problemo seriosa para la komunikasiono via la ikuso. inoltre, la soluciono vaska (eis: senpre la litero "n" para representar pe konsonanto nasa pre konsonanto labia) esan ninkuna problemo seriosa para ke tuo ou altra ikusofono konprendun pe mio. inversamente, usar senpre la litero "m" para kuestas okasionos esan bona regulo. la problemo aparan kon la kaoso. se ono eskriban komo "inferno" inves "imferno", ma komo "amfiteatro" inves "anfiteatro", komo "edinburgo" inves "edimburgo" ei komo "hanburgo" inves "hamburgo", ma komo "hamburgero" inves "hanburgero"... ono devun konsultar konstantamente la ortografio korekta, komo en esperanto, ido ou ulango (mondlango). por kueso, prokue mio non desiran perdar tenpo en konsultasionos ortografias, mio usan la soluciono vaska. eske kuesta soluciono blokan intensamente tua konprendasiono de mias tekstos? se non, se pe mias tekstos kon soluciono vaska tuo konprendan perfektamente, la problemo restan solucionata, ei tuo diritan usar altras solucionos grafikas para kuestas okasionos. la ikuso non tenan la filosofio rijidamente fiksista de la volapuko ou la esperanto klasika; dentro la ikuso, non inportan la pureso estila, sino la komunikasiono efektiva. donke, duas ikusofonos parolundo ou eskribundo non precisan ana konpleta unoformeso (uniformitato) lingua, sino solamente pe anas kontornos jeneralas komunas, especalamente sur vokabularo ei ortografio. ja esan bona eksenplo las variantos "unoformeso" (analisa, sin neolojismo), "uniformeso" (semianalisa, kon la prefixo "uni" komo neolojismo) ei "uniformitato" (neolojismo sintesa, prendata de linguos latinoidas). las trias formos esan aceptablas en la ikuso, anke mio preferan la formo analisa, konservativa ei sin neolojismos:  "unoformeso". ma kuesto esan afero de prefereso personala (por ekonomikologio ou ekonomio linguistika, fundamentamente) ei altras ikusofonos, tuo inter itos, posiblan ei diritan usar la formo "uniformitato", komo tuo ja usan ana formo semisintesa ei kon neolojismo en la sufixo: "felisitato". la formo analisa ei klasika en la ikuso esun "feliceso". ma kuesto non esan la esperantismo; ninkuno kondenon pe tuo por kuestas detajos.

                          nosos iren, donke, ba la afero realamente interesanta, filosofa: la felicitato. prokue la feliceso ou felisitato interesan pe las uomos totas. mu la ortografio, non!
                          pe kuesta afero mio estudan intensamente uansapon multas anos, especalamente via la galegiko ei la kastiliko (espaniko) ma inoltre via la esperanto klasika ou la ido. ei via altras linguos, sea linguos teritorias, sea auksilinguos.
                          en la filosofio, la parolo teknika para la investigasiono filosofa ei cienca seriosa pri la feliceso esan eudemonologio; evidentamente, una parolo kon radiko semantika greka.
                          donar pe nomino ta kuesta realeso, ta la investigasiono sur la felisitato, esan afero facila... definar pe la felisitato, mu non!
                          multas filosofos dicin ei dican ke, ante la oskureso semantika de kuesta koncepto, la felisitato, ono devan abandonar, prokue la felisitato ou feliceso sel estan ana parolo kon variantos en las diversas linguos.
                          kuestas filosofos opinan ke la feliceso non eksistan, ou ke, se la feliceso eksistan, esan ana afero absolutamente non jeneralisabla desde ana uomo ba altra uomo ei juska (til) las uomos totas. kuestas filosofos opinan ke la kaloro en la tenperaturo esan una koncepto komuna para las uomos, ei posiblamente inoltre la rujo ou la verdo komo koloros, ma ke la felicitato non entran komo la kaloro ei la koloro, kualos esan konceptos komunas; ke la felisitato non tenan ei non posiblan tenar pe ana konprenasiono komuna; ei ke, por kueso, la filosofio devan abandonar para senpre la investigasiono sur la felisitato.
                          mio respondan: kualkuna uomo posiblan distingar momentos kuando eto esin minus ou plus felica. donke, unesmamente (primo) la felisitato esan tanto ojetiva kuanto la frido ou la kaloro pe kualos anke kualkuna uomo posiblan perceptar ei gradar (plus ou minus frido, minus ou plus kaloro).
                          ei la determinasiono sur la koncepto komuna de frido ou kaloro non esan facila, prokue kuesto kualo esan frido para alkunos, posiblan esar kaloro para altros. ma kuesto non inpidan konsiderar rasonablamente ke las tenperaturos ultra dudecosinkas (25) grados centogradas (decimalas) indikan, jeneralamente, pe kaloro, ei ke las tenperaturos under decosinkas (15) grados centogradas indikan, jeneralamente, pe frido.
                          ei eksistan konceptos inkluso tre plus konplikatas ei dificilamente konprendablas. la koncepto tien europo esan ana okasiono klasika de talas konceptos: las konceptos baproksimativas konfliktivas. ono diskutan kontinuamente purse isa turkijo esan una paiso europa, ou purse isa israelo esan una paiso europa, ou purse la parto orienta de isa rusijo (isa siberijo) forman parto de isa europo, ecetera. alkunos, inkluso, konsideran ke isa grundlandijo esan una loko de isa europo, ei ke, se en la futuro kuesta insulo tre granda obtenan nondependeso dis isa danijo, isa grundlandijo kontinuon esundo una paiso europa. kuasi ninkuno, ei evidentamente non las propras islandanos, konsideran ke isa grundlandijo non esan una paiso europa. lojikamente, se isa islandijo esan una parto de isa europo, eske por kualo non la insulo relativamente proksima, eis, isa grundlandijo? multas grundlandanos, inkluso nondependentistos (independentistos, separatistos) opinan ke itos vivan dentro una paiso, teritorio ou insulo senpre europa, ei non solamente por sua dependeso under isa danijo.
                          ei isa danijo kontinenta forman parto de isa unasiono europa,  ma isa grundlandijo... ja non, prokue duas referendos de grundlandeksito konfirmin uasapon multas anos (senpre kontra la volunto de la metropolo kolonanta, isa danijo) ke las grundlandanos non desirin kontinuar dentro isa unasiono europa. mu menan isa danijo tenan una parto de sua teritorio dentro isa unasiono europa ei la altra parto, la plus granda kon enorma difereso, ekster isa unasiono europa! malgre kuesto, jeneralamente ono aceptan en isa grundlandijo ei en isa europo kontinenta ke isa grundlandijo esan teritorio europa, plus europa kuanto amerika.
                          la dificileso para determinar la koncepto de la felisitato esan tanto enorma komo para determinar la koncepto de isa europo... inkluso plus.
                          primo, mio dicon ke la felisitato esan ana estato konpleksa de koncieso (koncienco) tre, tre konpleksa, ana estato kualo inplikan, simultanamente, pe multiplas nivelos de koncieso ei realeso. la baproksimasiono otur la felisitato nunkua posiblan esar sinpla, senpre devan esar konpleksa. la felisitato inplikan pe la korpo, pe la animo, pe la espirito, pe la situasiono sociala, pe la kulturo, pe multas altras faktoros.
                          ma, ke ana ento, ana realajo, esun tre konpleksa, non inplikan ke kuesa ento non eksistan. isa europo esan ana ento tre konpleksa, tre konfliktiva konceptamente... mu ma isa europo eksistan, ei non esan sel una peninsulo okcidenta de isa asio! jeografiamente, ui, isa europo esan una peninsulo de isa asio, ma historiamente, linguamente, kulturamente, relijionamente, politikamente, ecetera, isa europo non esan sel una parto de isa asio.
                          tuo, pu rosto, ei vosos totas, observon ke kuesta mesajo esan konsiderablamente longa, segon las parametros tipas mater la uso koncepta de las auksilinguos. ma nosos refleksionan sur aferos tre, tre dificilas, ei donke las parolos devan esar multas, ei multas las ideos. la sinplismo non funcionon aki.
                          mio dicon decidatamente ke la felisitato esan la integrasiono harmonia de totas las nivelos de realeso propras de la uomo, ei privilejundo pe la konprendasiono de la nivelo suprema mater la realeso: pe isa deuso. en ultima instanco, la feliceso konpleta aparan via ana profunda konprendasiono metafisika, ei por kueso la kamino intrinseka ba la granda feliceso esan la meditasiono.
                          nosa dialogo devan kontinuar. ma, ja konkretamente respondundo pe tua kuestiono anteriora: non eksistan autentika felisitato sen konprendasiono de la autentika verito. las falsas ilusionos politikas, relijionas, ciencas, estetikas, ecetera, lonjan dis la felisitato. la tero non esan plana (plata) ei, para esar realamente felicas, nosos devan konprendar las faktos realas pertinantas sur la mondo fisika dentro la kualo nosos vivan, sin falsas fantasiajos.
                          propagandar pe la teorio de la tero plana signifikan, ui, introducionar ana kaoso non desirabla. nosos viven en la verito ei la realo, senpre, ei ansi nosos obtenon (segon una tre, tre longa viajo meditativa ei espirita) pe la felisitato.
                          la tero non esan plana sino esfera. donke, para esar autentikas ei ansi felicas, nosos dicen la verito sur kuesta afero... ei sur totas las aferos. la mensogo nunkua esan aceptabla.
                          mio filosofan longamente sur la afero dentro la foro interneta tesa Sofos Ágora, isa sofosagorao, kon adreso interneta http://www.sofosagora.net/.
                          ali, vosos posiblan lekturar pe las inplikasionos filosofas, metafisikas ei teologas de mia konceptasiono. mio dican ke la uomo individua, en sua esenco, esan realamente, mu isa deuso mesma! ma, para obtenar la feliceso propra de la autokoncieso eterna non kondicionata, primo (unesmamente) la animo de la uomo devan konprendar purse komo eto, la animo, descendin into kuesta basa ei trista nivelo materia krasa kon korpo uoma, purse komo funcionan la animo dentro kuesta karcero, la korpo, ei purse komo ono posiblan reascendar juska la glorio, juska la bonaventuro eterna, juska isa deuso.
                          mia kosmovisiono esan klaramente vedohinda: la atmano, la animo, esan ultimamente isa bramo ou isa bramano, isa deuso. ma mio non  kopian sinplamente las antikas ideos hindas. oji, para meditar, nosos necesan una revoluciono politika de tipo libertara (liberala radikala) ei komunista, kualo eviton pe la opresasiono de la uomo fa la uomo. sin la revoluciono politika non eksiston revoluciono metafisika; ben konprenato ke la revoluciono metafisika esan la eskopo ei la revoluciono politika la instrumento para kuesa eskopo suprema. donke, ke nihilo esten super la uomo, ei ke ninkuna uomo esten super altra uomo.
                          amikamente, fa isula alexandro xaviero kasanovo domingo, imeilo trigrupo @ yahoo . es (trigrupo arobo yahoo punto es)

                          ----- mesajo orijina -----

                          mio pregan pardono, pu alexandro, ke mio skribin pri ortografio, lo esin plu joko kam serioza. in realitato mio no volan canjar e=>i ei o=>a, nek altrimaniere perversar pe vokalos. ma anke mio no volan canjar m=>n.

                          yen un temo altra, kia esan abstrakta, filozofika, ba tuo.
                          in tempo resenta nosos povan vidar e askoltar pe diskurso de defensantos pe teorio de plata tero. ilios negan, ke tero esan sfero, negan ke kosmala voyajos realemente evenin, ei tale setere, mio supozan, ke tuo askoltin pri tala kozos. un parto de publiko pensan, le tala plata-teranos esan idiotos, altra parto de la publiko pensan, ke las plata-teranos esan provokatoros, kelos volan faser idiotos non-erudita de la publiko, por ke la mundiala guvernerio guvernun pe la publiko plu fasilemente.
                          una filozofo pri felisitato forsan dirun, ke tio no esan importanta afero, ka tero esan plata, ou ito esan sferika, ito no influo ba felisitato de nosos. ma kio if mio sentan pe mio felisa kande mio imaginan, ke tio esan posibla logikamente pruvar, ke tero esan plata, e ke tio esan desfasila argumentar kontre tala vid-punkto. if mio sentan pe mio felisa vidante pe stereotipos rompanta? o forsan propagandar pe teorio de la plata tero signifikan introduktar kaoso non-dezirabla?
                          kio tu pensan pri isto, alexandre?

                          rosto.
                  • Alexandre Xavier Casanova Domingo
                   salutos, pu rosto. komo prologo, tuo observen ke mio canjin la titulo de la afero. efektivamente, la afero non esan ja la linguo, la ikuso, sino la feliceso
                   Mensaje 18 de 19 , 25 sep
                    la realeso ei la feliceso (teksto lejeramente korektata)..
                          salutos, pu rosto.
                          komo prologo, tuo observen ke mio canjin la titulo de la afero. efektivamente, la afero non esan ja la linguo, la ikuso, sino la feliceso segun suas relacionos kon la realeso.
                          mio sendan inoltre una kopio de kuesta mesajo ta la listo imeila isa ikuso, prokue nosa dialogo aparan via la ikuso. se nosa dialogo, ei altras aplikasionos praktikas de las auksilinguos (helpoplanlinguos) prendan una konsiderabla volumo, ono posiblan reabertar antikas foros para kuesta eskopo (uso praktika de las auksilinguos, inves esterilamente autoreferanta) ou abertar novas foros kon kuesta eskopo praktika, aplikata, inves ana eskopo linguistika ou literatura.
                          kuesto non prohiban analisar aferos linguas para, precisamente, facilar la komunikasiono via las auksilinguos. donke, komo altra ei kurta prologo, mio dicon ta tuo ke tuas canjos vokalas esan ninkuna problemo seriosa para la komunikasiono via la ikuso. inoltre, la soluciono vaska (eis: senpre la litero "n" para representar pe konsonanto nasa pre konsonanto labia) esan ninkuna problemo seriosa para ke tuo ou altra ikusofono konprendun pe mio. inversamente, usar senpre la litero "m" para kuestas okasionos esan bona regulo. la problemo aparan kon la kaoso. se ono eskriban komo "inferno" inves "imferno", ma komo "amfiteatro" inves "anfiteatro", komo "edinburgo" inves "edimburgo" ei komo "hanburgo" inves "hamburgo", ma komo "hamburgero" inves "hanburgero"... ono devun konsultar konstantamente la ortografio korekta, komo en esperanto, ido ou ulango (mondlango). por kueso, prokue mio non desiran perdar tenpo en konsultasionos ortografias, mio usan la soluciono vaska. eske kuesta soluciono blokan intensamente tua konprendasiono de mias tekstos? se non, se pe mias tekstos kon soluciono vaska tuo konprendan perfektamente, la problemo restan solucionata, ei tuo diritan usar altras solucionos grafikas para kuestas okasionos. la ikuso non tenan la filosofio rijidamente fiksista de la volapuko ou la esperanto klasika; dentro la ikuso, non inportan la pureso estila, sino la komunikasiono efektiva. donke, duas ikusofonos parolundo ou eskribundo non precisan ana konpleta unoformeso (uniformitato) lingua, sino solamente pe anas kontornos jeneralas komunas, especalamente sur vokabularo ei ortografio. ja esan bona eksenplo las variantos "unoformeso" (analisa, sin neolojismo), "uniformeso" (semianalisa, kon la prefixo "uni" komo neolojismo) ei "uniformitato" (neolojismo sintesa, prendata de linguos latinoidas). las trias formos esan aceptablas en la ikuso, anke mio preferan la formo analisa, konservativa ei sin neolojismos:  "unoformeso". ma kuesto esan afero de prefereso personala (por ekonomikologio ou ekonomio linguistika, fundamentamente) ei altras ikusofonos, tuo inter itos, posiblan ei diritan usar la formo "uniformitato", komo tuo ja usan ana formo semisintesa ei kon neolojismo en la sufixo: "felisitato". la formo analisa ei klasika en la ikuso esun "feliceso". ma kuesto non esan la esperantismo; ninkuno kondenon pe tuo por kuestas detajos.

                          nosos iren, donke, ba la afero realamente interesanta, filosofa: la felicitato. prokue la feliceso ou felisitato interesan pe las uomos totas. mu la ortografio, non!
                          pe kuesta afero mio estudan intensamente uansapon multas anos, especalamente via la galegiko ei la kastiliko (espaniko) ma inoltre via la esperanto klasika ou la ido. ei via altras linguos, sea linguos teritorias, sea auksilinguos.
                          en la filosofio, la parolo teknika para la investigasiono filosofa ei cienca seriosa pri la feliceso esan eudemonologio; evidentamente, una parolo kon radiko semantika greka.
                          donar pe nomino ta kuesta realeso, ta la investigasiono sur la felisitato, esan afero facila... definar pe la felisitato, mu non!
                          multas filosofos dicin ei dican ke, ante la oskureso semantika de kuesta koncepto, la felisitato, ono devan abandonar, prokue la felisitato ou feliceso sel estan ana parolo kon variantos en las diversas linguos.
                          kuestas filosofos opinan ke la feliceso non eksistan, ou ke, se la feliceso eksistan, esan ana afero absolutamente non jeneralisabla desde ana uomo ba altra uomo ei juska (til) las uomos totas. kuestas filosofos opinan ke la kaloro en la tenperaturo esan una koncepto komuna para las uomos, ei posiblamente inoltre la rujo ou la verdo komo koloros, ma ke la felicitato non entran komo la kaloro ei la koloro, kualos esan konceptos komunas; ke la felisitato non tenan ei non posiblan tenar pe ana konprenasiono komuna; ei ke, por kueso, la filosofio devan abandonar para senpre la investigasiono sur la felisitato.
                          mio respondan: kualkuna uomo posiblan distingar momentos kuando eto esin minus ou plus felica. donke, unesmamente (primo) la felisitato esan tanto ojetiva kuanto la frido ou la kaloro pe kualos anke kualkuna uomo posiblan perceptar ei gradar (plus ou minus frido, minus ou plus kaloro).
                          ei la determinasiono sur la koncepto komuna de frido ou kaloro non esan facila, prokue kuesto kualo esan frido para alkunos, posiblan esar kaloro para altros. ma kuesto non inpidan konsiderar rasonablamente ke las tenperaturos ultra dudecosinkas (25) grados centogradas (decimalas) indikan, jeneralamente, pe kaloro, ei ke las tenperaturos under decosinkas (15) grados centogradas indikan, jeneralamente, pe frido.
                          ei eksistan konceptos inkluso tre plus konplikatas ei dificilamente konprendablas. la koncepto tien europo esan ana okasiono klasika de talas konceptos: las konceptos baproksimativas konfliktivas. ono diskutan kontinuamente purse isa turkijo esan una paiso europa, ou purse isa israelo esan una paiso europa, ou purse la parto orienta de isa rusijo (isa siberijo) forman parto de isa europo, ecetera. alkunos, inkluso, konsideran ke isa gronlandijo (en gronlandiko: tesa Kalaallit Nunaat, isa kalalitnunatijo ou isa kalalitijo) esan una loko de isa europo, ei ke, se en la futuro kuesta insulo tre granda obtenan nondependeso dis isa danijo, isa gronlandijo kontinuon esundo una paiso europa. kuasi ninkuno, ei evidentamente non las propras islandanos, konsideran ke isa gronlandijo non esan una paiso europa. lojikamente, se isa islandijo esan una parto de isa europo, eske por kualo non la insulo relativamente proksima, eis, isa gronlandijo? multas gronlandanos, inkluso nondependentistos (independentistos, separatistos) opinan ke itos vivan dentro una paiso, teritorio ou insulo senpre europa, ei non solamente por sua dependeso under isa danijo..
                          ei isa danijo kontinenta forman parto de isa unasiono europa,  ma isa gronlandijo... ja non, prokue duas referendos de gronlandeksito konfirmin uasapon multas anos (senpre kontra la volunto de la metropolo kolonanta, isa danijo) ke las gronlandanos non desirin kontinuar dentro isa unasiono europa. mu menan isa danijo tenan una parto de sua teritorio dentro isa unasiono europa ei la altra parto, la plus granda kon enorma difereso, ekster isa unasiono europa! malgre kuesto, jeneralamente ono aceptan en isa gronlandijo ei en isa europo kontinenta ke isa gronlandijo esan teritorio europa, plus europa kuanto amerika.
                          la dificileso para determinar la koncepto de la felisitato esan tanto enorma komo para determinar la koncepto de isa europo... inkluso plus.
                          primo, mio dicon ke la felisitato esan ana estato konpleksa de koncieso (koncienco) tre, tre konpleksa, ana estato kualo inplikan, simultanamente, pe multiplas nivelos de koncieso ei realeso. la baproksimasiono otur la felisitato nunkua posiblan esar sinpla, senpre devan esar konpleksa. la felisitato inplikan pe la korpo, pe la animo, pe la espirito, pe la situasiono sociala, pe la kulturo, pe multas altras faktoros.
                          ma, ke ana ento, ana realajo, esun tre konpleksa, non inplikan ke kuesa ento non eksistan. isa europo esan ana ento tre konpleksa, tre konfliktiva konceptamente... mu ma isa europo eksistan, ei non esan sel una peninsulo okcidenta de isa asio! jeografiamente, ui, isa europo esan una peninsulo de isa asio, ma historiamente, linguamente, kulturamente, relijionamente, politikamente, ecetera, isa europo non esan sel una parto de isa asio.
                          tuo, pu rosto, ei vosos totas, observon ke kuesta mesajo esan konsiderablamente longa, segon las parametros tipas mater la uso koncepta de las auksilinguos. ma nosos refleksionan sur aferos tre, tre dificilas, ei donke las parolos devan esar multas, ei multas las ideos. la sinplismo non funcionon aki.
                          mio dicon decidatamente ke la felisitato esan la integrasiono harmonia de totas las nivelos de realeso propras de la uomo, ei privilejundo pe la konprendasiono de la nivelo suprema mater la realeso: pe isa deuso. en ultima instanco, la feliceso konpleta aparan via ana profunda konprendasiono metafisika, ei por kueso la kamino intrinseka ba la granda feliceso esan la meditasiono.
                          nosa dialogo devan kontinuar. ma, ja konkretamente respondundo pe tua kuestiono anteriora: non eksistan autentika felisitato sen konprendasiono de la autentika verito. las falsas ilusionos politikas, relijionas, ciencas, estetikas, ecetera, lonjan dis la felisitato. la tero non esan plana (plata) ei, para esar realamente felicas, nosos devan konprendar las faktos realas pertinantas sur la mondo fisika dentro la kualo nosos vivan, sin falsas fantasiajos.
                          propagandar pe la teorio de la tero plana signifikan, ui, introducionar ana kaoso non desirabla. nosos viven en la verito ei la realo, senpre, ei ansi nosos obtenon (segon una tre, tre longa viajo meditativa ei espirita) pe la felisitato.
                          la tero non esan plana sino esfera. donke, para esar autentikas ei ansi felicas, nosos dicen la verito sur kuesta afero... ei sur totas las aferos. la mensogo nunkua esan aceptabla.
                          mio filosofan longamente sur la afero dentro la foro interneta tesa Sofos Ágora, isa sofosagorao, kon adreso interneta http://www.sofosagora.net/.
                          ali, vosos posiblan lekturar pe las inplikasionos filosofas, metafisikas ei teologas de mia konceptasiono. mio dican ke la uomo individua, en sua esenco, esan realamente, mu isa deuso mesma! ma, para obtenar la feliceso propra de la autokoncieso eterna non kondicionata, primo (unesmamente) la animo de la uomo devan konprendar purse komo eto, la animo, descendin into kuesta basa ei trista nivelo materia krasa kon korpo uoma, purse komo funcionan la animo dentro kuesta karcero, la korpo, ei purse komo ono posiblan reascendar juska la glorio, juska la bonaventuro eterna, juska isa deuso.
                          mia kosmovisiono esan klaramente vedohinda: la atmano, la animo, esan ultimamente isa bramo ou isa bramano, isa deuso. ma mio non  kopian sinplamente las antikas ideos hindas. oji, para meditar, nosos necesan una revoluciono politika de tipo libertara (liberala radikala) ei komunista, kualo eviton pe la opresasiono de la uomo fa la uomo. sin la revoluciono politika non eksiston revoluciono metafisika; ben konprenato ke la revoluciono metafisika esan la eskopo ei la revoluciono politika la instrumento para kuesa eskopo suprema. donke, ke nihilo esten super la uomo, ei ke ninkuna uomo esten super altra uomo.
                          amikamente, fa isula alexandro xaviero kasanovo domingo, imeilo trigrupo @ yahoo . es (trigrupo arobo yahoo punto es)

                          ----- mesajo orijina -----

                          mio pregan pardono, pu alexandro, ke mio skribin pri ortografio, lo esin plu joko kam serioza. in realitato mio no volan canjar e=>i ei o=>a, nek altrimaniere perversar pe vokalos. ma anke mio no volan canjar m=>n.

                          yen un temo altra, kia esan abstrakta, filozofika, ba tuo.
                          in tempo resenta nosos povan vidar e askoltar pe diskurso de defensantos pe teorio de plata tero. ilios negan, ke tero esan sfero, negan ke kosmala voyajos realemente evenin, ei tale setere, mio supozan, ke tuo askoltin pri tala kozos. un parto de publiko pensan, le tala plata-teranos esan idiotos, altra parto de la publiko pensan, ke las plata-teranos esan provokatoros, kelos volan faser idiotos non-erudita de la publiko, por ke la mundiala guvernerio guvernun pe la publiko plu fasilemente.
                          una filozofo pri felisitato forsan dirun, ke tio no esan importanta afero, ka tero esan plata, ou ito esan sferika, ito no influo ba felisitato de nosos. ma kio if mio sentan pe mio felisa kande mio imaginan, ke tio esan posibla logikamente pruvar, ke tero esan plata, e ke tio esan desfasila argumentar kontre tala vid-punkto. if mio sentan pe mio felisa vidante pe stereotipos rompanta? o forsan propagandar pe teorio de la plata tero signifikan introduktar kaoso non-dezirabla?
                          kio tu pensan pri isto, alexandre?

                          rosto.
                   • Ростислав Левченко
                    tamen, pu alexandre, nosos no savan kuala esan formo de la universo. anke nosos no savan quale la vivo aparin sur tero, ei anke nosos no savan multas kozos
                    Mensaje 19 de 19 , 2 oct
                     tamen, pu alexandre, nosos no savan kuala esan formo de la universo. anke nosos no savan quale la vivo aparin sur tero, ei anke nosos no savan multas kozos plu. ei kande nosos ja savon istas kozos, nosos tamen no savon multas altras kozos. ka ito signifika ke nosos nul-kande eson felica, nam nosos nul-kande savon la toto? ei si nosa feliceso no dependan de la tota savo pri la naturo, pro kuo feliceso dependan de savar pri la formo de la tero?
                     si nosos vivun in XII (dek duesma) sekulo, ei nosos ambas, tuo e mio, firme kredun, ke la tero esan plana, ka tuo dicun, ke la feliceso esan kredar, ke le tero esan plana, ei negar tala fakto kauzun introduktar kaoso ei desfeliceso?

                     rosto
                    El mensaje se ha enviado correctamente y se entregará a los destinatarios en breve.